Ako docieliť efektívny informačný systém?


Pri každej implementácii je naším cieľom vytvoriť komplexné riešenie, ktoré presne pokryje potreby a požiadavky zákazníka. Pri implementácii je najdôležitejšia detailná analýza potrieb a očakávaní od systému. Na základe tejto analýzy navrhneme riešenie, ktoré bude vždy maximálne vychádzať z potrieb užívateľov. Okrem nasadenia štandardných funkcií sme pripravení pružne realizovať aj prípadné individuálne požiadavky zákazníka. Výsledné riešenie môže mať podobu komplexného informačného systému, alebo aplikácie riešiacej práve problematiku prideľovania provízií.PRODUKTY
REFERENCIE
E-commerceMicrosoft Dynamics1:1 SolutionConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.