CRM call centrum

  • CRM Leonardo call centrum prináša riešenie pre všetky typy call centier. Vďaka tomuto je možné mať dáta o zákazníkoch a komunikáciu s nimi na jednom mieste, vytáčať hovor priamo z aplikácie, vybavené funkciou kto mi volá, prepojenie na kampane, vlastnú administráciu otázok rôznych scenárov, ukladanie nahrávok, vyhodnotenie operátorov, rozdelené na prístupové práva a užívateľské role, exporty výstupu, atď.

Funkcionality

Segmentácia zákazníkov

segmentácia zákazníkov sa odvíja od typu kampane, ktorú bude call centrum realizovať. Segmentácia prebieha na základe zadaných kritérií užívateľa (potenciálny, existujúci). Súčasne je možné importovať zákazníkov z externých zdrojov.

Call Script

každý hovor má svoj scenár - ten je preberaný operátorom a odpovede sú zaznamenávané podľa priebehu hovoru. Súčasne systém reaguje podľa typu odpovedí. Súčasťou Scriptu sú scenáre "riešenie námietok" a "argumentačná databanka".

Workflow

súčasťou je možnosť nastavenia automatizovaných procesov
• Ponuka produktu
• Retencia zákazníkov
• Generovanie ponuky či zmluvy
• Vyťaženosť operátora
• Call Back
• Odoslanie dokumentov zákazníkom …

Manager Call Centra

každá vytvorená kampaň je riadená tzv. Managerom Call Centra - teda osobou zodpovednou za jej priebeh. Plánovanie kampane je riadené jednotlivými krokmi - segmentácia, hromadné generovanie aktivít sledovania a reporting o vyhodnotení priebehu kampane a následná delegácia na obchodného zástupcu.

Reporting a controlling

pre oblasť vyhodnotenia činnosti call centra a dohľad nad jeho aktivitami existuje možnosť reportov a controllingových mechanizmov:
• Kvóta operátorov
• Vyhodnotenie úspešnosti segmentu
• Úspešnosť obchodného procesu
• Provízie operátorov
• Nahrávanie hovorov…

Externé systémy – Ústredňa

komunikuje s externými systémami - ústredňa, IP telefón, databáza kontaktov a iné.

PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionConsultingProvidingMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.