• Popis
  • CRM chemické spoločnosti

CRM chemické spoločnosti

  • CRM Leonardo prináša riešenie pre chemické spoločnosti, zaoberajúce sa nákupom, prepravou, skladovaním, cenníkmi a predajom. Je postavený na myšlienke efektívneho riadenia vzťahu s dodávateľmi a odberateľmi prostredníctvom vysoko kvalitného, skúsenosťami overeného CRM softvéru. Vďaka svojej rozsiahlej funkčnosti a možnosti nastavenia CRM systému, je naše riešenie schopné pokryť skutočné potreby zákazníka. Samozrejmosťou nášho CRM systému je možnosť previazania s inými subsystémami zákazníka, teda zabezpečenie celkovej kooperácie medzi jednotlivými systémami (ERP, SAP, atď.).

Funkcionality

Karta zákazníka

• Zjednotí informácie o zákazníkoch na jednom mieste
• Rozšíriť existujúcu evidenciu kontaktov,
• Definuje katalóg produktov a cenník platný pre skupinu zákazníkov, región,
• Poskytuje nástroj na vyhľadávanie podľa rôznych kritérií (kategórií)
• Eviduje predané produkty podľa typu (kategórie) / podľa zákazníka / s väzbou na servisné činnosti (periodické)
• Zavedie sledovanie obchodného prípadu ako samostatného celku,
• Umožní mať obchodný prípad jednoducho dohľadateľný s väzbou na ponuky, objednávku, dodané produkty

Predaj a plánovanie

• Plánovanie schôdzok, zápisnice z rokovaní, pripojenie e-mailovej korešpondencie
• Plánovanie obchodných prípadov prostredníctvom obchodných príležitostí
• Predikovať úspešnosť uzavretia obchodu
• Efektívne plánovať investície v spojitosti s predikciou uzavretia obchodu
• Reporting činnosti obchodníkov (týždenne, mesačne, kvartálne, atď.)
• Reporting pravdepodobnosti uzavretia obchodu (Pipeline)

Produkt, správa bezpečnostných listov

vytvorenie webového portálu pre zákazníkov s autorizovaným prístupom, kde zákazník si môže kedykoľvek stiahnuť aktuálny dokument z webu. Ďalej v CRM bol vytvorený systém, ktorý pomáha používateľom vygenerovať automatické emaily a odoslať aktuálny bezpečnostný list pri zmene. Emaily možno tvoriť v celom systéme a tiež pre konkrétny produkt alebo pre konkrétneho zákazníka.

Kalkulácia

Přehledný reportovací nástroj
slúži pre zložité cenníky, ktoré sa menia pravidelne minimálne 1x mesačne. Pri každej zmene cenníka sa aktualizuje ponuka pre zákazníka. Modul kalkulácie vie načítať poslednú ponuku, rýchlo a dynamicky pracovať s aktuálnou ponukou tak, aby zákazník dostal kvalitné podklady zavčasu. Vie kópie ponúk, verziovanie ponúk, zmenu dodacej adresy k zákazníkovi a na základe dodacej adresy a východiskového skladu porovnať ceny a vybrať tú najlacnejšiu, čo umožňuje obchodníkovi vždy ponúkať tie najlepšie ceny. Obchodník tiež rovno vidí marže, vidí položky, kde sa zmenila cenníková cena a ďalšie detaily.

Zdieľané kalendáre

• Celú firmu - firemné schôdzky plánujete a realizujete priamo cez svoj kalendár. Volíte si časový rozpad zobrazených údajov, či aktuálny deň, týždenný alebo mesačný prehľad.

• Obchodné oddelenie - osobné schôdzky, emaily, telefonáty a listy plánujete a realizujete priamo cez svoj kalendár. Volíte si časový rozpad zobrazených údajov, či aktuálny deň, týždenný alebo mesačný prehľad.

Akcie a kampane

Komunikujte so zákazníkmi hromadne prostredníctvom cielených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, potom vyberte účastníkov kampane, realizujte a vyhodnoťte spätnú väzbu.

Report manager

unikátny pohľad na dáta. Reportovací nástroj čerpajúci z databáz okolitých informačných systémov. Umožní vytvárať vlastné pohľady na dáta a ďalej s nimi pracovať, prednastaviť pravidelné rozosielanie emailom rozhodujúcim osobám, uložiť si ich, editovať.

PRODUKTY
REFERENCIE
Microsoft Dynamics1:1 SolutionE-commerceFLEXI IT
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.