CRM Leonardo je pre všetky spoločnosti


Systém CRM Leonardo vychádza z dielne spoločnosti D3Soft. Keďže je jeho tvorcom, prispôsobuje ho požiadavkám a potrebám zákazníka. Preto vzniklo niekoľko odborových modifikácií, ktoré podčiarkujú obchodné procesy jednotlivých spoločností.

V prípade dopytu spoločnosti, ktorá má ojedinelý biznis, to nie je pre spoločnosť D3Soft žiadnou prekážkou, pretože systém CRM Leonardo možno prispôsobiť akémukoľvek obchodnému prípadu, tak aby maximalizoval lojalitu zákazníkov a v dôsledku toho aj ziskovosť podniku.PRODUKTY
REFERENCIE
Microsoft DynamicsE-commerceProvidingConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.