• Popis
  • CRM obchodné spoločnosti

CRM obchodné spoločnosti

  • Systém CRM Leonardo je postavený na myšlienke efektívneho riadenia vzťahu so zákazníkmi a flexibilného prístupu k zákazníkom prostredníctvom vysoko kvalitného, skúsenosťami overeného CRM softvéru. Vďaka svojej rozsiahlej funkčnosti a možnosti nastavenia CRM systému, je naše riešenie schopné pokryť skutočné potreby zákazníka. Zároveň, z dôvodu mnohoročných skúseností firmy v oblasti providingu služieb a systému, sme schopní ponúknuť zákazníkovi rôzne možnosti prevádzkovania systému, či už formou hostingu alebo reálne bežiaceho systému so zákazníckou podporou - Help Desku.

    Samozrejmosťou nášho CRM systému je možnosť previazania s inými subsystémami zákazníka, teda zabezpečenie celkovej kooperácie medzi jednotlivými systémami (ERP, SAP, atď.).

Funkcionality

Karta zákazníka

Máte všetky údaje o zákazníkovi (potenciálnom, existujúcom, stratenom) v jednom mieste - kontaktné údaje, aktivity voči nemu, údaje o predajoch, osoby, podklady pre segmentáciu zákazníkov. Prezeráte a zapisujete údaje v jednotných formulároch. Komunikujete údaje naprieč celou firmou.

Aktivity u zákazníka

Aktuálne a prehľadná forma všetkých plánovaných aj už realizovaných interakcií so zákazníkmi schôdzky, emaily, telefonáty a listy na jednom mieste. Obchodník má vždy aktuálne údaje o všetkom, čo sa u zákazníka udialo a obchodný riaditeľ vidí, čo sa u zákazníka pripravuje a môže do týchto činností aktívne vstupovať.

Obchodné prípady (dopyty, ponuky, objednávky, ….)

Celý proces realizácie a prípravy obchodného prípadu úplne pod kontrolou.

Kalendár

Osobné schôdzky, emaily, telefonáty a listy plánujete a realizujete priamo cez svoj kalendár. Volíte si časový rozpad zobrazených údajov, či aktuálny deň, týždenný alebo mesačný prehľad.

Dashboard

Nastavte si vstupnú obrazovku podľa činností, ktoré opakujete denne a bez ktorých sa nezaobídete. Vyberať môžete z preddefinovaných funkcií.

Práca s dokumentmi

Pripojte si dokumenty k zákazníkovi, aktivite alebo obchodnému prípadu. Proste tam, kde ho budete mať vždy rýchlo k dispozícii a môžu sa k nemu dostať aj ostatní..

Reporting

Zoznamy, tabuľky a grafy prednastavené od nás alebo Vaše na mieru. K dispozícii sú statické pre manažérsky reporting alebo dynamické pre aktívnu prácu.

Aktívne udalosti (rozpracované úlohy, nevybavené maily ...)

CRM Leonardo Vás aktívne nabáda k práci nad rozpracovanými úlohami, stráži termíny v realizáciách a generuje frontu pre odpovede na zákaznícke maily.

Akcie a kampane

Komunikujte so zákazníkmi hromadne prostredníctvom cielených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, potom vyberte účastníkov kampane, realizujte a vyhodnoťte spätnú väzbu.

Plán predaja

Plánujte svoje predaje na obchodníkov, zákazníkov a produktové skupiny.

Workflow

Štandardizujte svoje kľúčové procesy obsluhy zákazníkov. Systém automaticky po naštartovaní procesu generuje úlohy konkrétnym realizátorom a zákazníkom dáva spätnú väzbu pomocou mailu, čo sa s ich požiadavkami deje.

Projekty

Plánujte a riaďte svoje projekty s rozpadom na úlohy. Projekty môžu byť s väzbou na zákazníkov, ale aj internej povahy.

Zakázky

Vyhodnocujte efektivitu svojich zákaziek, aktívne vstupujte do ich riešenia a plánujte si kapacity svojich ľudí na zákazkách. Zákazky v CRM Leonardo riešia operatívu, tzn. detailné sledovanie odpracovaných hodín, ale sú aj nástrojom pre ich riadenie.

Product management

Majte svoje produktové portfólio pod kontrolou. Vytvorte si kartu produktov, sledujte konkurenciu vo väzbe na produkty, realizujte optimalizáciu produktového portfólia a vytvárajte nové produkty pre vybrané segmenty zákazníkov.

Riadenie a prevádzka firmy (kontácie, zdroje, controllingový reporting)

Sledujte odpracované hodiny Vašich zamestnancov s väzbou na zákazníkov, zákazky alebo projekty. Sledujte vyťaženosť jednotlivých tímov a optimalizujte ich prácu. Majte všetky firemné zdroje (služobné autá, miestnosti, zariadenie ...) pod kontrolou.

Segmentácia

Vytvárajte skupiny zákazníkov podľa definovaných kritérií. Ďalej s nimi efektívne pracujte - oslovujte s ponukami, usporiadajte podujatia. Získajte potenciálnych zákazníkov do skupiny existujúcich.

Webový portál

Prepojte dáta z CRM Leonardo s Vašou webovou prezentáciou. Prihlásenie do webového portálu pod heslom, editácia údajov na webe a ich následné doplnenie do CRM Leonardo.

Metha modul

Vytvorte si pomocou užívateľských konfigurácií modul, ktorý presne reflektuje problematiku Vašich firemných činností.

Report manager

unikátny pohľad na dáta. Reportovací nástroj čerpajúci z databáz okolitých informačných systémov. Umožní vytvárať vlastné pohľady na dáta a ďalej s nimi pracovať, prednastaviť pravidelné rozosielanie emailom rozhodujúcim osobám, uložiť si ich, editovať.

PRODUKTY
REFERENCIE
E-commerceMicrosoft DynamicsLeonardoConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.