• Popis
  • CRM požičovne a servisné organizácie

CRM požičovne a servisné organizácie

  • Systém CRM Leonardo je postavený na myšlienke efektívneho riadenia vzťahu so zákazníkmi a flexibilného prístupu k zákazníkom prostredníctvom vysoko kvalitného, skúsenosťami overeného CRM softvéru. Vďaka svojej rozsiahlej funkčnosti a možnosti nastavenia CRM systému, je naše riešenie schopné pokryť skutočné potreby zákazníka. Samozrejmosťou nášho CRM systému je možnosť previazania s inými subsystémami zákazníka, teda zabezpečenie celkovej kooperácie medzi jednotlivými systémami (ERP, SAP, a iné). (ERP, SAP, a iné).

Funkcionality

Karta zákazníkov

• Karta fyzických osôb (základná identifikácia, bydlisko, kategória, typ vernostného programu),
• Karta právnických osôb (základná identifikácia, sídlo, kategória, typ vernostného programu),
• Segmentácia zákazníkov A, B, C (rozdelenie do segmentov)

Evidencia obchodných a servisných činností k zákazníkovi

• Evidencia Požičovne - Rámcová zmluva požičiavania, Zmluva o zapožičaní stroja,Protokol o odovzdaní/ prevzatí stroja, Protokol o náhrade škody spôsobenej prenajímateľom
• Evidencia Servisu šablóny - Protokol o prevzatí /odovzdaní stroja, Karta stroja, Protokol o oprave, Protokol o odovzdaní stroja
• Reklamácie
• Objednávky náhradných dielov
• Evidencia zmlúv
• Prepojenie s rezervačným a servisným systémom
• ON-LINE objednávky z webu

Číselník produktov

• Požičovňa
• Predaj
• Kalendár alokácie strojov

Evidencia obchodných a servisných aktivít

• schôdzka
• telefón
• list
• e-mail

Reporting

• report obsadenosti stroja požičovne mesačný, týždenný
• report nákladov na požičiavané stroje

Prehľady

• Zákazníkov
• Reklamácií
• Objednávok
• Predaja
• Požičovne
• Servisov

Pohľadávky

• Podpora činností spojených s vymáhaním pohľadávok
• Ručný import dát o dlžných sumách z účtovného systému
• Report nad pohľadávkami
• Evidencia kreditného limitu

Cenníky zákazníckych segmentov A,B,C,

• Rozdelenie segmentov podľa platobnej morálky

Prístup cez chytré zariadenie Tablet, mobilní tel.

• Karta zákazníka (základná identifikácia sídlo, kategória, typ vernostného programu),
• Aktivity (detailní pohľad na históriu komunikácie)
• Report (alokácia strojov, prehľady o vyťaženosti stroja)

Skladové hospodárstvo

• Príjemky na sklad
• Výdajky zo skladu
• Fakturácia
• Iné skladové pohyby

PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionConsultingMicrosoft DynamicsLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.