• Popis
  • CRM realitné kancelárie

CRM realitné kancelárie

  • Systém CRM Leonardo je postavený na myšlienke efektívneho riadenia vzťahu so zákazníkmi a flexibilného prístupu k zákazníkom prostredníctvom vysoko kvalitného, skúsenosťami overeného CRM softvéru. Vďaka svojej rozsiahlej funkčnosti a možnosti nastavenia CRM systému, je naše riešenie schopné pokryť skutočné potreby zákazníka. Samozrejmosťou nášho CRM systému je možnosť previazania s inými subsystémami zákazníka, teda zabezpečenie celkovej kooperácie medzi jednotlivými systémami (ERP, SAP, atď.).

Funkcionality

Karta zákazníka

Máte všetky údaje o zákazníkovi (potenciálnom, existujúcom, stratenom) v jednom mieste - kontaktné údaje, aktivity voči nemu, údaje o predajoch, osoby, podklady pre segmentáciu zákazníkov. Prezeráte a zapisujete údaje v jednotných formulároch. Komunikujete údaje naprieč celou firmou.

Aktivity u zákazníka

Aktuálne a prehľadná forma všetkých plánovaných aj už realizovaných interakcií so zákazníkmi schôdzky, emaily, telefonáty a listy na jednom mieste. Obchodník má vždy aktuálne údaje o všetkom, čo sa u zákazníka udialo a obchodný riaditeľ vidí, čo sa u zákazníka pripravuje a môže do týchto činností aktívne vstupovať.

Obchodné prípady (dopyty, ponuky, objednávky, ….)

Celý proces realizácie a prípravy obchodného prípadu úplne pod kontrolou.

Kalendár

Osobné schôdzky, emaily, telefonáty a listy plánujete a realizujete priamo cez svoj kalendár. Volíte si časový rozpad zobrazených údajov, či aktuálny deň, týždenný alebo mesačný prehľad.

Práca s dokumentmi

Pripojte si dokumenty k zákazníkovi, aktivite alebo obchodnému prípadu. Proste tam, kde ho budete mať vždy rýchlo k dispozícii a môžu sa k nemu dostať aj ostatní..

Reporting

Zoznamy, tabuľky a grafy prednastavené od nás alebo Vaše na mieru. K dispozícii sú statické pre manažérsky reporting alebo dynamické pre aktívnu prácu.

Aktívne udalosti (rozpracované úlohy, nevybavené maily ...)

CRM Leonardo Vás aktívne nabáda k práci nad rozpracovanými úlohami, stráži termíny v realizáciách a generuje frontu pre odpovede na zákaznícke maily.

Akcie a kampane

Komunikujte so zákazníkmi hromadne prostredníctvom cielených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, potom vyberte účastníkov kampane, realizujte a vyhodnoťte spätnú väzbu.

Plán predaja

Plánujte svoje predaje na obchodníkov, zákazníkov a produktové skupiny.

Workflow

Štandardizujte svoje kľúčové procesy obsluhy zákazníkov. Systém automaticky po naštartovaní procesu generuje úlohy konkrétnym realizátorom a zákazníkom dáva spätnú väzbu pomocou mailu, čo sa s ich požiadavkami deje.

Product management

Majte svoje produktové portfólio pod kontrolou. Vytvorte si kartu produktov, sledujte konkurenciu vo väzbe na produkty, realizujte optimalizáciu produktového portfólia a vytvárajte nové produkty pre vybrané segmenty zákazníkov.

Riadenie a prevádzka firmy (kontácie, zdroje, controllingový reporting)

Sledujte odpracované hodiny Vašich zamestnancov s väzbou na zákazníkov, zákazky alebo projekty. Sledujte vyťaženosť jednotlivých tímov a optimalizujte ich prácu. Majte všetky firemné zdroje (služobné autá, miestnosti, zariadenie ...) pod kontrolou.

Segmentácia

Vytvárajte skupiny zákazníkov podľa definovaných kritérií. Ďalej s nimi efektívne pracujte - oslovujte s ponukami, usporiadajte podujatia. Získajte potenciálnych zákazníkov do skupiny existujúcich.

PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionProvidingFLEXI ITConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.