CRM riadi obchod v TOR-IN spol. s r.o.

Tím D3Soft zahájil v spoločnosti TOR-IN spol. s r.o. implementáciu CRM Leonardo pre podporu obchodných a marketingových procesov. Implementácia sa zameriava na získanie prehľadu nad zákazníkmi, dodávateľmi, aktivitami, ponukami, objednávkami, zákazkami, detailom jednotlivých podúloh = väzbou na účtovný software, sklad, kalkuláciu ceny, výrobu, montáž, koordináciu montážneho tímu, dokumenty k jednotlivým etapám projektu, rozsiahly reporting. Neoddeliteľnou súčasťou je dostupnosť cez SMART zariadenia.
PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionConsultingFLEXI ITMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.