• Popis
  • CRM strojárske spoločnosti

CRM strojárske spoločnosti

  • CRM Leonardo prináša riešenie pre strojárske spoločnosti, zaoberajúce sa nákupom a predajom. Je postavený na myšlienke efektívneho riadenia vzťahu s dodávateľmi a odberateľmi prostredníctvom vysoko kvalitného, skúsenosťami overeného CRM softvéru. Vďaka svojej rozsiahlej funkčnosti a možnosti nastavenia CRM systému, je naše riešenie schopné pokryť skutočné potreby zákazníka. Samozrejmosťou nášho CRM systému je možnosť previazania s inými subsystémami zákazníka, teda zabezpečenie celkovej kooperácie medzi jednotlivými systémami (ERP, SAP, atď.).

Funkcionality

Karta zákazníka

Zjednotí informácie o zákazníkoch na jednom mieste
• Rozšíriť existujúcu evidenciu kontaktov,
• Definuje katalóg produktov a cenník,
• Poskytuje nástroj na vyhľadávanie podľa rôznych kritérií (kategórií)
• Eviduje predané produkty podľa typu (kategórie) / podľa zákazníka / s väzbou na servisné činnosti (periodické)
• Priradiťí kmeňový list (výrobné číslo produktu, rok výroby, servisný interval) ku každému dodanému produktu
• Zavedie sledovanie obchodného prípadu ako samostatného celku
• Umožní mať obchodný prípad jednoducho dohľadateľný s väzbou na ponuky, objednávku, dodané výrobky

Predaj a plánovanie

• Plánovanie schôdzok, zápisnice z rokovaní, pripojenie e-mailovej korešpondencie
• Plánovanie obchodných prípadov prostredníctvom obchodných príležitostí
• Predikovať úspešnosť uzavretia obchodu
• Efektívne plánovať investície v spojitosti s predikciou uzavretia obchodu
• Reporting činnosti obchodníkov (týždenne, mesačne, kvartálne, atď.)
• Reporting pravdepodobnosti uzavretia obchodu (Pipeline)

Produkt

• Plánovanie servisných činností (záručné, pozáručné, periodické, kalibrácia)
• Zápis vykonaného servisu s detailným popisom,
• Reporting servisných činností,
• Reporting vyťaženia servisných technikov

Zdieľané kalendáre

• Celú firmu
• Obchodní oddelenie
• Servisný kalendár – plánuje sa činnosť servisného oddelenia

Sledovanie uhradených faktúr

Vytvorený systém urgencie nezaplatených faktúr, ktorý generuje emailové správy užívateľom aj zákazníkom so zoznamom neuhradených faktúr.

Toto zníži nutnosť vymáhania faktúr, pretože sa stáva, že zákazník len zabudne zaplatiť a tieto upozornenia tomu pomáhajú.

Akcie a kampane

Komunikujte so zákazníkmi hromadne prostredníctvom cielených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, potom vyberte účastníkov kampane, realizujte a vyhodnoťte spätnú väzbu.

Report manager

unikátny pohľad na dáta. Reportovací nástroj čerpajúci z databáz okolitých informačných systémov. Umožní vytvárať vlastné pohľady na dáta a ďalej s nimi pracovať, prednastaviť pravidelné rozosielanie emailom rozhodujúcim osobám, uložiť si ich, editovať.

PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionProvidingE-commerceLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.