• Novinky 2014
  • CRM Utility vo spoločnosti Teplárny Brno a.s.

Vo spoločnosti Teplárny Brno a.s. bola úspešne realizovaná druhá etapa CRM Utility

Vo spoločnosti Teplárny Brno a.s. bola úspešne realizovaná druhá etapa CRM Utility. V rámci implementácie II. etapy došlo k realizácii zostávajúcich oblastí v rámci procesu práca so zákazníckym portfóliom na útvare obchodu a marketingu. Jednalo sa o oblasti Key Account Planning (intuitívny nástroj pre prácu s VIP zákazníkmi. Svojím zameraním je určený pre KAM, ktorým umožňuje získavať dáta k jednotlivým zákazníkom a osobám, a tiež im zároveň prezentuje informácie, ktoré jednotliví KAM potrebujú pre svoje činnosti), Bonitácia zákazníkov (jednotná SW podpora pre realizáciu bonitácie kľúčových zákazníkov. Predstavuje samostatný rozhodovací proces podporený rozhodovacím modelom. Na tomto základe diferencuje starostlivosť o nich), Analýzy zákazníckeho portfólia (CRM teraz umožňuje marketingovú a obchodnú analýzu dát k jednotlivým zákazníkom, odberným miestam, segmentom apod. Obchodníci tak majú okamžite k dispozícii dôležité informácie o svojich zákazníkoch z rôznych dátových zdrojov (jednotlivo, aj za celé svoje portfólio)

PRODUKTY
REFERENCIE
Leonardo1:1 SolutionE-commerceMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.