• Popis
  • CRM vzdelávacie spoločnosti

CRM vzdelávacie spoločnosti

  • CRM Leonardo Education je odborové riešenie pre segment spoločností zaoberajúcich sa vzdelávaním, poradenstvom, organizovaním otvorených a uzavretých kurzov, seminárov, školení, grantov, NIP, RIP, APZ projektov.

    Náš systém podporuje súťaž, prípravu a realizáciu projektov, umožňuje evidovať počet prihlásených účastníkov kurzu, prácu lektorov či celkovú úspešnosť organizovaných akcií. Najväčšou devízou systému CRM Leonardo Education je automatizácia opakovaných procesov v plánovaní spoločnosti a ich efektívna kontrola. Výsledkom zapojenia nášho riešenia do reálnej praxe je značná úspora času a efektívnejšie vedenie jednotlivých pracovníkov a realizovaných akcií.

    Keďže Leonardo Education patrí do produktového portfólia CRM, ponúka aj klasickú funkcionalitu CRM systému (napr. evidenciu aktivít, riadenie vzťahu so zákazníkom a jednotlivých obchodných prípadov). Kontovací systém či reporty sú pre tento systém samozrejmosťou a uľahčia vám každodennú prácu a zlepšia prehľadnosť procesov vo Vašej firme. Vďaka veľkej modulárnosti a flexibilite systému nie je problém CRM Leonardo Education upraviť presne na mieru každej spoločnosti.

Funkcionality

Karta zákazníka

Slúži pre prehľadnú evidenciu
• Zadávateľov verejných zákaziek,
• Klientov,
• Lektorov,
• Zamestnancov,
• Konkurencie,
Pripojených informácií, aktivít, obchodných cieľov, ponúk, zmlúv, zástupcov, zodpovedných osôb, dokumentov.

Projekty

Zameraný na celý proces súťaže, prípravy a realizácie projektu
• Zaevidujte projekt, stanovte náklady, maržu, časové obdobie,
• Rozdeľte projekt do jednotlivých krokov,
• Každý krok má N úloh (prednášok, kurzov, stretnutí),
• Ľahko naplánujete termíny, počty účastníkov, náklady, pripojené dokumenty
• Možnosť exportu do MS Project.

Zakázky

Zameraný na proces založenia a správy jednotlivých zákaziek
• Umožňuje automatické založenie zákazky vo väzbe na projekt vo fáze realizácie,
• Založenie samostatnej zákazky bez projektu (firemné vzdelávanie, samostatné uzavreté kurzy),
• Na každú zákazku možno priradiť N kurzov, lekcií,
• Ľahké zadávanie opakujúcich sa kurzov,
• Prepojenie s webovým portálom (e-shop)

Reporty

Prehľadný reportovací nástroj
• Finančné vyhodnotenie kurzov (náklady, výnosy, zisk, počty účastníkov),
• Info o peniazoch (Informácie o fakturácii kurzu, stave úhrad),
• Zobrazenie zdrojov (informácie o alokovaných zdrojoch),
• Prehľad tržieb a zliav (prehľad zákazníkov, počet absolvovaných kurzov, súhrn tržieb a dosiahnutých zliav).

Vzdelávanie

prehľadný nástroj evidencie
• evidencia prihlášok na školenia a kurzy,
• ručne alebo importom z e-shopu,
• fakturácia, sledovanie úhrad faktúr.

Zdroje

združuje všetky zdroje v spoločnosti potrebné pre výkon činnosti v závislosti na optimalizácii a efektívne využitie.
• správa databázy zdrojov,
• možno alokovať na jednotlivé prednášky a lekcie.

Pracovné úväzky

• Evidencia jednotlivých pracovných úväzkov (ku každej osobe je možné evidovať viac úväzkov, pracovných pozícií)
• Každý úväzok môže mať rôzne preddefinované hodiny
• Prehľadná kontácia času, skutočne odvedenej práce (k jednotlivým úväzkom)
• Prehľadný report vykazujúci rozdiel celkových úväzkov a odvedenej práce

Agentúry práce

• Evidencia dopytov náboru zamestnancov pre externé firmy,
• Riadenie vzťahov so záujemcom o prácu (aktívne, pasívne),
• Riadenie vzťahu dopytu externej firmy na zamestnanca,
• Evidencia záujemcu, sledovanie histórie komunikácie a aktivít,
• Aktívna práca so záujemcom, externou dopytujúcou firmou (akvizícia),
• Riadenie ponúk práce pre dopytujúce firmy (generovanie ponúk, revízie a prehľad nad stavmi),
• Viacúrovňová segmentácia zákazníkov podľa odboru, odvetvia,

Akcie a kampane

vytvorenie marketingových kampaní nad skupinami kontaktov, hromadné odosielanie emailov
• Efektívne riadi a plánuje akcie, kampane, semináre, školenia,
• Umožňuje opätovné zapojenie už vzdelaných uchádzačov do ďalších aktivít - Crosselling, (napríklad v oblasti firemného vzdelávania),
• Prehľadne definuje segment zákazníkov (podľa typu kurzu, platnosti akreditácie, dátumu posledného školenia, uchádzača, regiónu, spoločnosti, nových zákazníkov),
• Osloví segment pomocou hromadnej korešpondencie (list, email),
• Prehľadne vyhodnotí akciu na základe účasti, nákladov,

Plán predaja

jednoducho plánujte obchodné ciele na obchodníka, obchodnú skupinu, región, zákazníka.
• Stanovene obchodných kvót
• Plánované oslovovanie zákazníkov (existujúcich aj potenciálnych),
• Manažérske vyhodnocovanie - reporting efektivity obchodného tímu (počet aktivít za jednotku času, ich forma, výsledky),

Pošta

prepojenie s outlookovým klientom
• Jednoduché individuálne priradenie prichádzajúceho, odchádzajúceho emailu k zákazníkovi,
• Možnosť nastavenia automatiky priradenia

Prehľady

vytváranie užívateľských zobrazení záznamu kurzov, projektov, zákaziek, kontaktov

PRODUKTY
REFERENCIE
FLEXI ITConsultingProvidingLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.