• Novinky 2012
  • D3Soft nasadil dochádzkový systém v spoločnosti Diamo, štátny podnik

D3Soft nasadil dochádzkový systém v spoločnosti Diamo, štátny podnik


V odštepnom závode ODRA, ktorý je súčasťou spoločnosti Diamo, štátny podnik, sme nasadili dochádzkový systém, ktorý je prepojený so systémom SAP, konkrétne do modulu MZDY.

V odštepnom závode ODRA, ktorý je súčasťou spoločnosti Diamo, štátny podnik, sme nasadili dochádzkový systém, ktorý je prepojený so systémom SAP, konkrétne do modulu MZDY.

Nami nasadený systém dochádzku nielen vyhodnocuje, ale aj kontroluje podľa vopred definovaných modelov pracovného času a umožňuje editovať a zavádzať nové akcie priamo z klávesnice PC jednotlivých užívateľov.PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionMicrosoft DynamicsE-commerceConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.