bcg-contactform.png
Používame cookies k optimalizácii fungovanie nášho webu. Ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.

Dohľad nad vzdelávaním pomocou CRM Leonardo Education


Pre spoločnosť 1.VOX sme implementovali systém CRM Leonardo Education, ktorý pokrýva celú šírku agendy veľkej vzdelávacej spoločnosti. Spoločnosť 1.VOX nahradila niekoľko svojich doterajších systémov jedným komplexným riešením - CRM Leonardo Education.

Systém je nasadený v maximálnom rozsahu a pokrýva tieto oblasti:

- Web portál
- e-shop pre objednávky otvorených vzdelávacích kurzov
- Modul Prihlášky pre spracovanie objednávok (prihlášok) z e-shopu a iných zdrojov (e-mail, telefón, ...)
- Fakturácia otvorených vzdelávacích kurzov (zálohové faktúry, faktúry, opravné daňové doklady) a párovanie platieb s bankou
- Modul Subjekty pre evidenciu firiem a účastníkov vzdelávacích akcií
- Evidencia a správa lektorov, zmluvy s lektormi, generovanie DPP
- Modul pre návrh, prípravu a publikáciu vzdelávacích akcií (otvorených kurzov)
- Modul pre návrh, prípravu, organizáciu a fakturáciu zákazkových vzdelávacích akcií
- Uľahčenie organizácie vzdelávacích akcií, návrh a rezervácia učební, príprava školiacich materiálov
- Tlač šablón dokumentov - prezenčné listiny, certifikáty, pozvánky, ...
- Reporting naprieč všetkými pokrývanými procesmi

Jednotlivé funkčnosti sú nastavené podľa firemných štandardov spoločnosti 1.VOX a upravované im na mieru.

Nasadenie systému CRM Leonardo Education prinieslo spoločnosti 1.VOX zjednotenie dvoch doposiaľ oddelených agend - zákazkových vzdelávacích akcií a otvorených kurzov, ďalej sprevádzkovanie rozsiahleho reportingu ako pre operatívne riadenie, tak aj pre manažérske rozhodovanie.

Nenašli ste,
čo ste hľadali?

Neváhajte sa opýtať...

Jan Řežábek

Head of Sales CRM riešenie

+420 602 206 336

jan.rezabek@d3soft.cz

© 2019 - crmleonardo.sk

Nájdete nás aj na