• Novinky 2016
  • Evidencia technických služieb v CRM Utility Motion

Evidencia technických služieb v CRM Utility Motion

U nášho zákazníka E.ON Energie, a.s. sme rozšírili systém CRM Utility Motion.

Vďaka aktívnemu vývoju systému a jeho rozsiahle funkčnosti došlo na uspokojenie všetkých potrieb užívateľov.
Oblasť evidencia technických služieb je novou časťou aplikácie a umožnuje efektívne spravovať služby poskytované koncovým zákazníkom.

PRODUKTY
REFERENCIE
ProvidingFLEXI IT1:1 SolutionE-commerce
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.