Integrácia systému


CRM Leonardo je možné vzájomne spojovať s rôznymi informačnými systémami a tak plne využívať dáta z iných systémov, napr. s ERP systémom, s webovým portálom, s DMS (Document Management System).

PRODUKTY
REFERENCIE
Consulting1:1 SolutionMicrosoft DynamicsLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.