Moduly v CRM Leonardo Multiutility


Medzi najpoužívanejšie moduly u našich zákazníkov patria: Key Account Planning, Key Account Relationship Manager, Predajné plánovanie.

Key Account Planning - Nástroj pre plánovanie stratégie prístupu ku kľúčovým zákazníkom. Nastavenie štandardov obsluhy

Key Account Relationship Manager - Plánuje aktivity so zákazníkom, sleduje stav rokovaní, rieši požiadavky zákazníkov, sťažnosti, reklamácie, vymáhanie pohľadávok, a pod.

Predajné plánovanie - Umožňuje plánovanie predaja na základe znalosti zákazníkov. Obsahuje tiež reporting plnenia plánu.PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionE-commerceMicrosoft DynamicsLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.