Na čom závisí kvalita projektov?


Vysokú kvalitu našich projektov dosahujeme vďaka neustálemu zdokonaľovaniu metód riadenia a vzdelávaniu našich pracovníkov.

Naši špecialisti sa zúčastňujú na množstve kurzov a seminárov, ktoré prispievajú k rozvoju ich talentov, ktoré potom zužitkujú v rôznych projektoch.

Naša spoločnosť dodržiava záväzné metodické pravidlá pre vykonávanie hlavných aktivít a procesov týkajúcich sa IT služieb, ktoré sú postavené na metodológii ITIL a skúsenostiach firmy D3Soft z minulých rokov.PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionE-commerceLeonardoMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.