Novinky(01.12.2014)
 
Vo spoločnosti Teplárny Brno a.s. bola úspešne realizovaná druhá etapa CRM Utility. V rámci implementácie II. etapy došlo k realizácii zostávajúcich oblastí v rámci procesu práca so zákazníckym portfóliom na útvare obchodu... 

(01.12.2014)
 
Vo spoločnosti DIAMO sme rozšírili dochádzkový systém a integrovali systém SAP 

(01.10.2014)
 
Tím D3Soft zahájil v spoločnosti Realitní kancelář Sting s.r.o. a jej dcérskej spoločnosti Kredit Finance s.r.o. analýzu implementácie CRM Leonardo Pôžičky pre podporu, evidenciu, správu a vyhodnotenie nebankových pôžičiek.  

(01.09.2014)
 
Spoločnosť Retela s.r.o. úspešne implementovala CRM Leonardo Motion pre podporu riadenia Kolektívneho systému a nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami (OEEZ).  

(30.08.2014)
 
CRM Leonardo Benefit je špecializované riešenie pre spoločnosti s centralizovanými obchodnými sieťami, ktoré by chceli svojich zákazníkov motivovať k zachovávaniu vernosti ich reťazcom predajní a ponúkli im na oplátku zľavy a 

(18.08.2014)
 
Ponúkame cenovo dostupné riešenie, ktoré poskytuje hlavné výhody dlhodobo overovanej komplexnej aplikácie.  

(30.06.2014)
 
Pred každým obchodníkom stojí úloha predať viac, dosiahnuť vyšší zisk, a to aj napriek rastúcej konkurencii a obmedzenému počtu zákazníkov.  

(10.06.2014)
 
Systém Leonardo 8 je hostovaný na dátovom centre D3Soft s.r.o a je dostupný 24hodín denne, 7 dní v týždni. 

(31.03.2014)
 
Unikátne prepojenie strategických, predajných a marketingových aktivít 

(28.02.2014)
 
Pri každej implementácii je naším cieľom vytvoriť komplexné riešenie, ktoré presne pokryje potreby a požiadavky zákazníka 

(30.01.2014)
 
Možno to dosiahnuť napríklad zefektívnením hromadného oslovenia zákazníkov, zvýšením úspešnosti ponúk a lepším využitím obchodného potenciálu u existujúcich zákazníkov. 

∑ 11
PRODUKTY
REFERENCIE
E-commerceProvidingFLEXI ITLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.