Novinky(01.09.2015)
 
Tím D3Soft zahájil v spoločnosti 3E PROJEKT a.s. implementáciu CRM Leonardo pre podporu obchodných a marketingových procesov. 

(01.09.2015)
 
V spoločnosti Exiure, ktorá je našim spokojným zákazníkom, sme úspešne povýšili Virtuálnu advokátsku kanceláriu. 

(01.09.2015)
 
Pre spoločnosť Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. sme sa stali hlavným subdodávateľom projektu Konzultácia a poradenstvo pri upgrade MS CRM na verziu 2015 pod záštitou spoločnosti Uniwise s.r.o.  

(17.06.2015)
 
Súčasné potreby a nové trendy v riadení predaja si vyžadujú online informácie, prehľady za všetkých obchodníkov, kontakty, vývoj spotreby a pohľadávky v teréne dostupné cez SMART zariadenia.  

(15.05.2015)
 
Tím D3Soft zahájil v spoločnosti TOR-IN spol. s r.o. implementáciu CRM Leonardo pre podporu obchodných a marketingových procesov. 

(10.01.2015)
 
Spoločnosti Realitní kancelář STING s.r.o. a jej dcérskej spoločnosti Kredit Finance s.r.o. sme odovzdali riešenie CRM Leonardo Pôžičky do testovacej prevádzky.  

(06.01.2015)
 
Tím D3Soft zahájil vo spoločnosti Marlin s.r.o. analýzu implementácie CRM Leonardo Education pre podporu vzdelávacej spoločnosti. Analýza sa zameriava na proces Grantových projektov, RIP, NIP, APZ, Agentúru práce, ... 

∑ 7
PRODUKTY
REFERENCIE
Microsoft DynamicsLeonardo1:1 SolutionE-commerce
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.