D3Soft s.r.o. – Riešenie pre Váš rast

Vždy nájdeme Riešenie pre Váš rast…

Sme významným dodávateľom informačných systémov a doplnkových služieb s dlhoročnou tradíciou nielen na českom trhu. Venujeme sa kompletnej podpore firemných procesov vo všetkých typoch spoločností.


Tím CRM Leonardo

Piliermi nášho tímu sú kolegovia, ktorí vyvíjajú a implementujú CRM riešenia pre našich zákazníkov už viac ako 18 rokov. Vďaka tomu disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami, ktoré vnášame do všetkých našich zákaziek. Poznajú business modely jednotlivých segmentov a vedia odhaliť slabé stránky možného riešenia. Prípadné prekážky sú schopní eliminovať a projekt dotiahnuť do konca v stanovenom termíne.


Náš tím je zložený z odborníkov, s ktorými môžete konzultovať Vaše požiadavky na CRM systém. Cieľom je nájsť spoločné riešenie Vašich problémov. Súčasťou tímu sú taktiež experti na rôzne technologické riešenia, ktorí Vám odporučia vhodné nástroje a prostredie. Naši špecialisti pre Vás pripravujú aplikácie, ktoré reflektujú Vaše potreby a optimalizujú a zrýchľujú Vašu prácu. A v neposlednom rade pre našich existujúcich zákazníkov máme supportné oddelenie, ktoré sa stará o všetky Vaše požiadavky na úpravu a rozvoj systému CRM Leonardo a radí, ako správne so systémom pracovať.

Projektom nekončíme…

Filozofiu spoločnosti staviame na budovaní a podpore dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Zameriavame sa na neustály rozvoj systému u zákazníka aj po jeho odovzdaní. Dochádza ku zmenám u partnera, aj vo vývoji trhu a cieľom je, aby systém dokázal pružne reagovať na meniace sa podmienky. Za tento prístup sme našimi zákazníkmi chválení a sme radi, že sa na nás obracajú pri hľadaní aj iných systémov.
Pre nás je to vizitkou, že sme plnohodnotným partnerom pre našich zákazníkov.

PRODUKTY
REFERENCIE
FLEXI ITE-commerceMicrosoft DynamicsLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.