Pokrytie Call Centra s CRM Leonardo


CRM Leonardo Call Centrum je komplexný systém, ktorý plne rieši zákaznícku podporu a súčasne optimalizuje proces vybavovania požiadaviek klientov. Vďaka svojej modulárnosti môžeme poskytnúť zákazníkovi tie moduly, ktoré naozaj potrebuje. Architektúra nášho systému zabezpečuje funkcie call centra ako samostatného systému, rovnako tak aj ponúkame kompatibilitu so systémami, ktoré už zákazník využíva (napr. telefónne ústredne).

PRODUKTY
REFERENCIE
Microsoft DynamicsLeonardoConsultingProviding
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.