• Novinky 2015
  • Rozšírenie CRM Leonardo o webovú aplikáciu Leonardo 8 Dashboard

Rozšírenie CRM Leonardo o webovú aplikáciu Leonardo 8 Dashboard v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.

Súčasné potreby a nové trendy v riadení predaja si vyžadujú online informácie, prehľady za všetkých obchodníkov, kontakty, vývoj spotreby a pohľadávky v teréne dostupné cez SMART zariadenia. Tieto potreby pokrýva webová aplikácia Leonardo 8 Dashboard.

PRODUKTY
REFERENCIE
LeonardoFLEXI ITConsultingE-commerce
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.