• Popis
  • Softvér CRM Leonardo v kanceláři

CRM Leonardo v kancelárii

  • Absolútny prehľad v dátach zaisťuje CRM Leonardo. Všetky údaje o zákazníkovi, vývoji obchodu, rozpracovaných zákazkách, aktivitách, úlohách na jednom jedinom mieste vždy v aktuálnej verzii. A všetky tieto údaje prevediete jednoducho do zrozumiteľných reportov. Bohatá funkcionalita vychádza z 18. rokov zozbieraných skúseností vývoja softvéru pre spoločnosti rôznych veľkostí aj odborov.

Funkcionalita pre stolný počítač / laptop

Karta zákazníka

Máte všetky údaje o zákazníkovi (potenciálnom, existujúcom, stratenom) v jednom mieste - kontaktné údaje, aktivity voči nemu, údaje o predajoch, osoby, podklady pre segmentáciu zákazníkov. Prezeráte a zapisujete údaje v jednotných formulároch. Komunikujete údaje naprieč celou firmou.

Aktivity u zákazníka

Aktuálne a prehľadná forma všetkých plánovaných aj už realizovaných interakcií so zákazníkmi schôdzky, emaily, telefonáty a listy na jednom mieste. Obchodník má vždy aktuálne údaje o všetkom, čo sa u zákazníka udialo a obchodný riaditeľ vidí, čo sa u zákazníka pripravuje a môže do týchto činností aktívne vstupovať.

Obchodné prípady (dopyty, ponuky, objednávky, ….)

Celý proces realizácie a prípravy obchodného prípadu úplne pod kontrolou.

Kalendár

Osobné schôdzky, emaily, telefonáty a listy plánujete a realizujete priamo cez svoj kalendár. Volíte si časový rozpad zobrazených údajov, či aktuálny deň, týždenný alebo mesačný prehľad.

Dashboard

Nastavte si vstupnú obrazovku podľa činností, ktoré opakujete denne a bez ktorých sa nezaobídete. Vyberať môžete z preddefinovaných funkcií.

Práca s dokumentmi

Pripojte si dokumenty k zákazníkovi, aktivite alebo obchodnému prípadu. Proste tam, kde ho budete mať vždy rýchlo k dispozícii a môžu sa k nemu dostať aj ostatní..

Reporting

Zoznamy, tabuľky a grafy prednastavené od nás alebo Vaše na mieru. K dispozícii sú statické pre manažérsky reporting alebo dynamické pre aktívnu prácu.

Aktívne udalosti (rozpracované úlohy, nevybavené maily ...)

CRM Leonardo Vás aktívne nabáda k práci nad rozpracovanými úlohami, stráži termíny v realizáciách a generuje frontu pre odpovede na zákaznícke maily.

Dashboard – rozšírené možnosti nastavenia

Vylepšené možnosti prezentácií informácií s možnosťou prechodu do editácie dát.

Akcie a kampane

Komunikujte so zákazníkmi hromadne prostredníctvom cielených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, potom vyberte účastníkov kampane, realizujte a vyhodnoťte spätnú väzbu.

Plán predaja

Plánujte svoje predaje na obchodníkov, zákazníkov a produktové skupiny.

Call centrum

Podporujeme celý proces činností realizovaný od "zazvonenia" telefónu v call centre až po odovzdanie realizácie dovnútra firmy. Odpovedajte na otázky klientov alebo riešte zložité reklamácie s nutnosťou zapájať ďalšie oddelenia do realizácie. Automatizácia úloh pomocou workflow je súčasťou.

Workflow

Štandardizujte svoje kľúčové procesy obsluhy zákazníkov. Systém automaticky po naštartovaní procesu generuje úlohy konkrétnym realizátorom a zákazníkom dáva spätnú väzbu pomocou mailu, čo sa s ich požiadavkami deje.

Projekty

Plánujte a riaďte svoje projekty s rozpadom na úlohy. Projekty môžu byť s väzbou na zákazníkov, ale aj internej povahy.

Zakázky

Vyhodnocujte efektivitu svojich zákaziek, aktívne vstupujte do ich riešenia a plánujte si kapacity svojich ľudí na zákazkách. Zákazky v CRM Leonardo riešia operatívu, tzn. detailné sledovanie odpracovaných hodín, ale sú aj nástrojom pre ich riadenie.

Product management

Majte svoje produktové portfólio pod kontrolou. Vytvorte si kartu produktov, sledujte konkurenciu vo väzbe na produkty, realizujte optimalizáciu produktového portfólia a vytvárajte nové produkty pre vybrané segmenty zákazníkov.

Riadenie a prevádzka firmy (kontácie, zdroje, controllingový reporting)

Sledujte odpracované hodiny Vašich zamestnancov s väzbou na zákazníkov, zákazky alebo projekty. Sledujte vyťaženosť jednotlivých tímov a optimalizujte ich prácu. Majte všetky firemné zdroje (služobné autá, miestnosti, zariadenie ...) pod kontrolou.

Segmentácia

Vytvárajte skupiny zákazníkov podľa definovaných kritérií. Ďalej s nimi efektívne pracujte - oslovujte s ponukami, usporiadajte podujatia. Získajte potenciálnych zákazníkov do skupiny existujúcich.

Vzdelávanie

Organizujte pre svojich zákazníkov vzdelávacie podujatia, informačné stretnutia alebo semináre. V systéme zaevidujte nový seminár, aktualizujte ho s prihlásenými účastníkmi. Posielajte im informácie týkajúce sa seminára. Prepojte údaje o vzdelávacích podujatiach s Vašim webom.

Webový portál

Prepojte dáta z CRM Leonardo s Vašou webovou prezentáciou. Prihlásenie do webového portálu pod heslom, editácia údajov na webe a ich následné doplnenie do CRM Leonardo.

Metha modul

Vytvorte si pomocou užívateľských konfigurácií modul, ktorý presne reflektuje problematiku Vašich firemných činností.

PRODUKTY
REFERENCIE
Consulting1:1 SolutionFLEXI ITProviding
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.