• Novinky 2014
  • Spoločnosť RETELA s.r.o. úspešne implementovala CRM Leonardo Motion

Spoločnosť RETELA s.r.o. úspešne implementovala CRM Leonardo Motion

Spoločnosť Retela s.r.o. úspešne implementovala CRM Leonardo Motion pre podporu riadenia Kolektívneho systému a nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami (OEEZ).
PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionProvidingE-commerceMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.