Systém CRM Leonardo vždy niečo navyše

Pred každým obchodníkom stojí úloha predať viac, dosiahnuť vyšší zisk, a to aj napriek rastúcej konkurencii a obmedzenému počtu zákazníkov. Možno to dosiahnuť napríklad zefektívnením hromadného oslovenia zákazníkov, zvýšením úspešnosti ponúk a lepším využitím obchodného potenciálu u existujúcich zákazníkov. Tieto a ďalšie rady vrátane konkrétnych odporúčaní ako ich v praxi dosiahnuť, dostanete zároveň s dodávkou nášho software. 
PRODUKTY
REFERENCIE
1:1 SolutionLeonardoConsultingE-commerce
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.