CRM Leonardo

Systém CRM Leonardo Motion je postaven na myšlienke efektívneho riadenia vzťahu so zákazníkmi a flexibilného prístupu k zákazníkom prostredníctvom vysoko kvalitného, skúsenosťami overeného CRM softvéru(tzv. Customer Relationship Management software).


Vďaka svojej rozsiahlej funkčnosti a možnosti nastavenia CRM systému, je naše riešenie schopné pokryť skutočné potreby zákazníka. skutočné potreby zákaznickou podporou – Help Desku.

Samozrejmosťou nášho CRM systému je možnosť previazania s inými subsystémami zákazníka, teda zabezpečenie celkovej kooperácie medzi jednotlivými systémami (ERP, SAP, a iné).

 • Pre koho
 • Prečo
 • Technológie
 • Spôsob riešenia
 • Služby a podpora

Pre koho CRM Leonardo

Pre riaditeľov / majiteľov spoločnosti

Softvér CRM Leonardo poskytuje absolútny prehľad nad celým dianím obchodného oddelenia. Získa rýchle a jasné štatistiky v podobe nastaviteľných graficky spracovaných reportov. Všetky tieto potrebné informácie má k dispozícii odkiaľkoľvek a kdekoľvek.
 • Má k dispozícii globálne reporty o fungovaní predajného tímu
 • Získa nástroj pre sledovanie plnenia obchodného plánu
 • Pozná a riadi celé portfólio zákazníkov
 • Vie o zmenách na trhu a aktivitách konkurencie
 • Má k dispozícii globálne reporty o fungovaní predajného tímu

Pre obchodného riaditeľa

Pre riaditeľa je veľmi dôležité, aby mal prehľad o všetkých predajných aktivitách a dokázal prezentovať obchodné výsledky. CRM Leonardo poskytuje potrebný prehľad. S naším systémom má viac času na vedenie obchodníkov a starostlivosť o kľúčových zákazníkov.
 • Získa nástroj pre zostavenie obchodného plánu a sledovanie jeho plnenia
 • Vie o zmenách na trhu a aktivitách konkurencie
 • Má k dispozícii reporting aktivity obchodných zástupcov
 • Získa nástroj pre ich koučovanie

Pre obchodníkov

S pomocou CRM Leonardo sa viac sústreďuje na dôležitých zákazníkov a udržuje prehľad o tom, čo bolo zákazníkom prisľúbené. Súčasne má prehľad o všetkých komunikáciách, ktoré už prebehli medzi ním, ostatnými spolupracovníkmi a zákazníkom.
 • Má vždy kompletné a aktuálne informácie o svojich zákazníkoch
 • Má prehľad o plnení plánu u jednotlivých zákazníkov
 • Pozná obchodné príležitosti u zákazníkov
 • Má prehľad o stave obchodných rokovaní
 • Pozná konkurenčné ponuky a má k dispozícii návod, ako sa proti nim odlíšiť
 • Má k dispozícii aktuálny prehľad kontaktných osôb

Pre marketérov

Celý postup plánovania a realizácie kampaní jje vďaka systému CRM Leonardo oveľa jednoduchší. Po dokončení kampane získa úplný prehľad o jej odozve a priebehu. Môže riadiť ich realizáciu a vyhodnocovať na jednom centrálnom mieste.
 • Zlepší zacielenie a úspešnosť marketingových akcií
 • Má absolútny prehľad nad osloveným segmentom zákazníkov
 • Má k dispozícii podporu organizácie eventov
 • Ušetrí čas spojený s rozosielaním e-mailov, tlačou obálok a listov
 • Má prehľad o umiestnení darčekov u iných predmetov u kontaktných osôb zákazníkov

Prečo CRM Leonardo

Dôvodov prečo zaviesť systém CRM Leonardo je veľa.Ale zásadná je pamätať si to, že systém za Vás preberá rutinné činnosti a Vy sa môžete venovať dôležitejším veciam, ktoré prispievajú k celkovému rastu firmy.

Obchod pod kontrolou

Zabudnite na excelovské tabuľky a používajte náš CRM systém. Riadenie obchodu bude ľahšie, než si dokážete predstaviť.
 • Prehľad o práci obchodníkov
 • Plynulé prevzatie zákazníka iným obchodníkom, jednoduchá zastupiteľnosť zamestnancov
 • Reporty o fungovaní jednotlivých obchodníkov a celého obchodného tímu

Zákazník pod kontrolou

Vybavte svojich obchodníkov systémom CRM Leonardo a uvidíte, ako obchod porastie. Veď všetky potrebné informácie o zákazníkovi má poruke a nemusí spomínať kedy, kde, čo a komu sľúbil.
 • Systém sám pripomína dôležité telefonáty, schôdzky, udalosti, a iné (nespoliehajte na hlavy obchodníkov)
 • História komunikácie so zákazníkom - včasná reakcia na prípadné požiadavky klienta
 • Zvýšenie povedomia a znalosti potrieb zákazníkov

Dáta pod kontrolou

Pre správne rozhodovanie a riadenie sú potrebné kvalitné informácie, ktoré sú vždy a všade k dispozícii. Všetky poznámky, analýzy, obchodné dokumenty (ponuky, objednávky, zmluvy), a iné sú na jednom mieste sú dostupné a ľahko spätne vyhľadané.
 • Jednoduché zdieľanie súborov, úloh s ostatnými kolegami
 • Jednotné úložisko dôležitých dokumentov
 • Bezpečné zdieľanie informácií a zdieľanie dokumentov vnútri aj mimo firmu

Technológie

Náš systém je navrhnutý tak, aby ho bolo možné používať na rôznych zariadeniach (múdre telefóny, tablety, notebooky, stolné počítače), systémoch (iOS, Android, Windows) a prehliadačoch (Safari, Android Explorer, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) .

V prípade rozšírenej verzie je prístup do systému umožnený s pomocou klientskej aplikácie (notebook, stolný počítač).

Notebooky

Stolné počítače

Múdre telefóny, tablety

Spôsob riešenia

Hotové riešenie

 • Ponúkame ucelený modulárny systém, ktorý odráža potreby pre sledovanie údajov o zákazníkoch.
 • Presne podľa Vašich požiadaviek na CRM, spoločne zvolíme moduly a customizačné postupy pre dosiahnutie optimálneho nastavenia systému.

Systém na mieru

 • Naše skúsenosti zozbierané počas 18 rokov pri implementáciách CRM vypovedajú, že u väčšiny našich zákazníkov prebehnú drobné, veľakrát aj veľké úpravy systému na mieru.
 • Sme autori CRM Leonardo a tak garantujeme možnosť zasahovať do systému kedykoľvek, keď je to potrebné.

Služby a odpora

Ponúkame služby spojené so zavádzaním CRM

 • Analýza potrieb zákazníka a návrh CRM riešenia
 • Optimalizácia obchodných procesov
 • Vedenie projektu implementácie CRM
 • Importy dát z interných aj externých zdrojov - prepojenie s existujúcim prevádzkovým IS, napojenie na externé databázy tretích strán
 • Vývoj aplikácií na mieru, ktoré pokryjú činnosti vo Vašej spoločnosti
 • Prevádzka CRM v našom dátovom centre (Cloud prevádzka)

Podpora

 • Naša zákaznícka linka je k dispozícii 24/7
 • Spôsob podpory nastavujeme podľa potrieb zákazníka
PRODUKTY
REFERENCIE
ConsultingFLEXI IT1:1 SolutionLeonardo
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.