TOP software na trhu – CRM Leonardo


CRM Leonardo je expertné riešenie, v ktorom sa snúbi efektívnosť, kvalita, prehľadnosť a moderný dizajn. CRM systém od spoločnosti D3Soft s.r.o. vychádza takmer z dvadsaťročných skúseností v systémovej podpore marketingových, obchodných a servisných aktivít tuzemských a zahraničných firiem.

CRM Leonardo patrí medzi najžiadanejšie software na českom a slovenskom trhu. CRM Leonardo je účinný CRM systém, ktorý udržiava vzťahy so zákazníkmi. Zjednocuje marketingové, predajné a servisné aktivity pre zabezpečenie rastu celej firmy, teda jej obratu.

CRM Leonardo je otvorený systém, umožňuje rozširovať systém podľa priania zákazníkov externými programovými komponentmi. CRM Leonardo prináša revolučnú dynamickú dátovú a procesnú štruktúru umožňujúcu rýchlu prispôsobivosť rôznym potrebám a požiadavkám zákazníkov. 
PRODUKTY
REFERENCIE
ProvidingMicrosoft DynamicsE-commerceConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.