Upgrade CRM Leonardo na najnovšiu verziu

Pre nášho súčasného zákazníka, Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s., sme zahájili prípravu na upgrade CRM Leonardo Call Centrum.

Súčasťou projektu je tiež integrácia CRM Leonardo na MS Sharepoint.
Aplikácia CRM Leonardo Call centrum sa týmto stáva centrálnym miestom pre evidenciu a kontrolu požiadaviek koncových zákazníkov.

PRODUKTY
REFERENCIE
E-commerceConsulting1:1 SolutionMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.