• Novinky 2018
  • Uplatnenie CRM Leonardo v lekárskych ambulanciách

Uplatnenie CRM Leonardo v lekárskych ambulanciách

Spoločnosti Moje ambulancie a.s. sme odovzdali do rutinnej prevádzky naše riešenie CRM Leonardo Call Centrum.Systém zjednotil databázu klientov všetkých pobočiek a umožnil profesionálnu prácu z pohľadu call centra a marketingu. Profesionálny vzhľad a úroveň zodpovedajúcu súčasným trendom, uľahčenie práce a zvyšovanie efektivity sú prednosťami CRM Leonardo, ktoré si tak náležite obhajuje popredné priečky na trhu.

 

PRODUKTY
REFERENCIE
ConsultingProvidingLeonardoE-commerce
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.